Nye linjer på Ølen-Våg-Bratthammar

Nå er det strøm i den nye kraftlinjen i Vindafjord

Arbeidet med å bygge ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær ligger foran tidsplanen.

Les mer

Fagne går i gang med å rydde skog

I juni går vi i gang med å rydde skog langs strømlinjer i regionen. Du kan varsle oss om spesielle trær vi må ta hensyn til.

Les mer
Kjørebaner og fortau blir stengt i Karmsundgata som følge av legging av ny kraftkabel.

Arbeid påvirker trafikken i Karmsundgata

Resten av 2024 vil trafikken i Karmsundgata i Haugesund være påvirket av arbeid i forbindelse med legging av en ny og kraftigere kabel.

Les mer

Nå starter trinn to for nettselskapets største linjeryddingsprosjekt

I fjor begynte Fagne med en omfattende skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer i en rekke kommuner i vår region. Arbeidet påvirker flere tusen grunneiere, men er viktig for å sikre strømforsyningen og el-sikkerheten. Nå starter trinn to av prosjektet.

Les mer

Styrker strømforsyningen til Bømlo

Nye undersjøiske kabler skal ivareta forsyningssikkerheten og det økende kraftbehovet til øykommunen Bømlo.

Les mer
Fagne bygger ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær. Traseen passerer Vatnedalsvatnet i Vindafjord.

Ny kraftlinje blir viktig for Haugalandet

I januar startar arbeidet med å byggja ei ny 36 kilometer lang kraftlinje i Vindafjord og Tysvær. Linja skal styrkja forsyningstryggleiken til Haugalandet på lang sikt.

Les mer

Fagne fornyer gjennom samarbeid

Visste du at Fagne ofte kobler seg på vegprosjekter? Hvorfor kan du lese mer om her.

Les mer

Setter i gang det største linjeryddingsprosjektet i nettselskapets historie

Denne våren begynner Fagne med en omfattende skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer i en rekke kommuner i vår region. Dette arbeidet vil påvirke flere tusen grunneiere, men er viktig for å sikre strømforsyningen og el-sikkerheten.

Les mer