Nye linjer på Ølen-Våg-Bratthammar

Nå er det strøm i den nye kraftlinjen i Vindafjord

Arbeidet med å bygge ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær ligger foran tidsplanen.

Fagne skifter ut to eksisterende 66 kV-linjer på strekningen Ølen-Våg-Bratthammar i kommunene Vindafjord og Tysvær.

Første delstrekning fra Ølensvåg transformatorstasjon til Vatnedalsvatnet er nå satt i spenning, noe som betyr at det er strøm i ledningene.

– Dette klarte vi til tross for utfordringer med grunnforhold og en vinter med forholdsvis mye snø, sier prosjektleder Robert Rogge i nettselskapet Fagne. 

Det var i januar 2023 at første spadestikk ble unnagjort. To linjer skal bli til én, og i tillegg blir antall master redusert fra 427 til 141. Den nye kraftlinjen har en spenning på 132 kV, og blir viktig for framtidig kraftbehov i regionen.

Grunneiere må være bevisst

For grunneiere med ny kraftledning gjennom eiendommen sin, er det viktig å være klar over at linjene er strømførende. Å arbeide for nærme et høyspentanlegg kan føre til alvorlige ulykker både på mennesker og maskiner. Det kan for eksempel komme overslag fra en ledning til et anleggskjøretøy.

– Man må søke dispensasjon for arbeid innenfor 30 meter til høyspentlinjer. Det finnes mer informasjon om hvordan man søker om dette på Fagne sine nettsider, sier Rogge.

Ny stålmast på strekningen.
Ny 132kV-linje på strekningen Ølen via Våg til Bratthammar.

Arbeidet fortsetter

Selv om det nå er strøm i de nye ledningene på deler av strekningen, gjenstår det fortsatt arbeid mellom Ølensvåg og Vatnedalsvatnet. De gamle linjene og mastene skal demonteres og ryddes vekk med helikopter. Dette arbeidet starter etter sommeren. 

I tillegg fortsetter arbeidet med å skifte ut master og ledninger på neste delstrekning fra Vatnedalsvatnet.

Prosjektet ligger foran tidsplanen sin, og første delstrekning ble ferdigstilt to uker før tidsplanen. Hele prosjektet ligger godt an til å bli ferdig før planlagt tid i 2027. 

– Jeg vil gjerne takke innbyggerne og kommunen for godt samarbeid. Den nye kraftlinjen blir viktig for utviklingen i regionen vår, sier Rogge. 

Det er entreprenøren Kraftmontasje AS som står for selve utførelsen av arbeidet.