Ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær

Fagne bygger i perioden 2023-2027 ny kraftlinje fra Ølen via Våg til Bratthammar. Utskifting og forsterking av linja er viktig for å ivareta forsyningssikkerheten til Haugalandet på lang sikt.

Om prosjektet

De to eksisterende 66 kV linjene på strekningen skal skiftes ut. Den nye 132 kV linja skal i all hovedsak gå langs eksisterende trasé fra Ølen transformatorstasjon i Vindafjord via Våg transformatorstasjon til Bratthammar i Tysvær. Der kobles den sammen med eksisterende linjer videre mot Spanne transformatorstasjon. I tillegg til at to linjer blir til én, vil antallet master bli redusert fra 437 til 141.

Dagens linjer ble satt i drift på 1950-tallet og er teknisk utdaterte. Prosjektet er viktig for å styrke forsyningssikkerheten i området. Det er også nødvendig for å øke overføringskapasiteten på strekningen, blant annet på grunn av ny kraftproduksjon i Litledalen i Etne.

Oversiktskart

Fremdrift

 • Ferdigstillelse av delstrekning 1 Ølen-Vatnadalen april 2024
 • Oppstart mastereis på delstrekning 1 (Ølen transformatorstasjon-Vatnedalsvatnet) etter sommerferien 2023
 • Etableringen av mastefundamenter fra Ølen til nordenden av Vatnedalen avsluttes september 2023
 • Godkjent revidert MTA-plan, 3.april 2023
 • Oppstart byggefase første delstrekning (Ølen-Vatnedalsvatnet), februar 2023
 • Folkemøte i Vindafjord 5. januar 2023
 • Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) godkjent av NVE 21. mars 2022
 • Konsesjon gitt av NVE 16.juni 2020
 • Frist for høringsuttalelser 16.august 2019
 • Åpent informasjonsmøte i regi av NVE, 19.juni 2019
 • Konsesjonssøknad lagt ut på høring 4.juni 2019
 • Konsesjonssøknad sendt til NVE 7.mai 2019
 • Melding med forslag til utredningsprogram sendt NVE 29.mai 2017

Relevante dokumenter

Relevante nyheter

 • Kraftlinjer i Vindafjord.

  Folkemøte om ny kraftlinje

  Fagne inviterer til åpent møte den 5.januar om byggingen av ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær i perioden 2023-2027.

  Les mer
 • Fagne bygger ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær. Traseen passerer Vatnedalsvatnet i Vindafjord.

  Ny kraftlinje blir viktig for Haugalandet

  I januar startar arbeidet med å byggja ei ny 36 kilometer lang kraftlinje i Vindafjord og Tysvær. Linja skal styrkja forsyningstryggleiken til Haugalandet på lang sikt.

  Les mer
Se alle nyheter