Fagne går i gang med å rydde skog

I juni går vi i gang med å rydde skog langs strømlinjer i regionen. Du kan varsle oss om spesielle trær vi må ta hensyn til.

Trær og busker som kommer i veien for strømlinjene kan føre til slitasje og strømbrudd. Rundt 25 prosent av alle strømbrudd er forårsaket av dette. I tillegg utgjør trær langs linjene en fare for mennesker og dyr som ferdes i nærheten. Fagne utfører derfor jevnlig skogryddingsarbeid.  

Rydder langs linjene som går hjem til deg 

Denne gangen skal Fagne rydde skog langs lavspentlinjer. Lavspentlinjene fører strømmen inn i hjemmet ditt og sørger for at du har strøm. Vi rydder ved følgende områder:  

  • Langs fortau og vei 
  • I utmark, innmark og dyrka mark 
  • I hager, ved parkanlegg og lignende 

Dette betyr at vi er nødt til å ta oss inn på eiendommer for å komme til der det er nødvendig å rydde skog.  

Når skjer dette?  

Prosjektet er stort, og vi skal rydde skog i Fagnes område. Prosjektet vil ha en varighet på minimum to år og oppstart blir juni 2024 med Karmøy og Haugesund. Alle som blir berørte vil få varsling på SMS i forkant.

Områdene kan bli ryddet i flere omganger.

Hva skjer etter skogryddingen? 

Fagne bruker ulike entreprenører som er profesjonelle i skogrydding. Vi følger anbefalinger fra REN når vi driver med skogrydding. Vi forlater området på en sikker og forsvarlig måte.

  • Kvister, grener og annet småkapp samles i en haug 
  • Større elementer og nyttbart virke kappes og samles i en haug 
  • I utmark samler vi ikke sammen vegetasjon 

Sånn kan du bruke det som er igjen 

Kvister og grener kan brukes til bed og jordforbedring, mens nyttbart virke kan brukes til fyring og bål. Ellers kan det som er igjen leveres ved gjenvinningsanlegg eller sorteringsanlegg.  

Disse trærne tar vi hensyn til 

Skogrydderne tar hensyn til pryd- og frukttrær, og topper og greiner disse. Vi vurderer tretype og avstand til linjen. I de fleste tilfeller tas kun deler av treet.

Du finner informasjon om varsling om spesielle trær i den gule boksen nederst på denne siden.

Ikke alle blir berørte  

Selv om du får en SMS av oss med informasjon om at vi skal rydde i ditt område, er det ikke sikkert vi skal rydde hos akkurat deg.  

⚠ Har du trær vi må ta hensyn til?

Dersom du har noen trær vi må ta hensyn til, kan du melde inn dette på https://portal.fagne.no.

Bruk skjema «Ryddeprosjekt 2024-2025» og legg inn navn på grunneier, telefonnummer, adresse og beskrivelse.

5. april innførte vi en ny forespørselsportal, og her må du lage en ny bruker for å kunne sende forespørsler. Les mer om dette her.