Styrker strømforsyningen til Bømlo

Nye undersjøiske kabler skal ivareta forsyningssikkerheten og det økende kraftbehovet til øykommunen Bømlo.

I disse dager pågår et av de største prosjektene i Fagne i nyere tid. Øykommunen Bømlo trenger mer strøm. Den skal finne veien gjennom nye undersjøiske kabler.

Bømlo i Sunnhordland har et økende energibehov. Dagens sjøkabler over Stokksundet er i dag en viktig forbindelse, men kablene er teknisk utdaterte. For å ivareta forsyningssikkerheten og legge til rette for fremtidig energibehov, skal det nå legges over 10 kilometer med nye kabler.

– Prosjektet er viktig for forsyningssikkerheten til Bømlo og for langsiktig samfunnsutvikling, forteller prosjektleder Martin Evenseth i Fagne.

Sjøkablene kobles til luftlinjen via fire kraftige kabelmaster i stål. Her er det støpt mastefundamenter på Stord-siden av Stokksundet. Grunn og betong i områdene der sjøkablene dras i land har vært utfordrende, forteller prosjektleder Martin Evenseth i Fagne.

Tar i bruk ny teknologi

Fagne eier regionalnettet på Bømlo, men det er Bømlo kraftlag som eier og drifter distribusjonsnettet som fordeler strømmen fra regionalnettet og frem til forbrukerne.

I dag går det to sjøkabler over sundet mellom Stord og Bømlo, som ble satt i drift i 1969 og 1979. Kablene erstattes nå av to nye kabelsystem, som av sikkerhetshensyn legges i ulike traséer.

Sjøbunnskartlegging ble utført i prosjekteringsfasen. Ved hjelp av ny teknologi innen sjøbunnskartlegging har det vært mulig å finne traséer som er bedre egnet enn den eksisterende med hensyn til terreng, korallforekomster, generelt liv på havbunnen og fornminner.

Når nye kabler er i drift, fjernes de gamle.

Mest mulig gjøres i egen regi. Her er Fagne-montører på jobb i nylig monterte stålmaster ved Stokksundet på Stord sommeren 2023.

Mest mulig i egen regi

Sjøkablene kobles til luftlinjen via kraftige kabelmaster i stål. Bygging av de nye kabelmastene på hver sin side av sundet utgjør en stor operasjon, der helikopter brukes for å fly ut og montere mastene i kupert og uframkommelig terreng.

– Grunn og betong i landtakene (der sjøkablene dras i land) har vært den største utfordringen så langt i prosjektet. Vi bygger i ukjent grunn og i utfordrende terreng nær sjøkanten. I tillegg er det utfordrende å skulle bygge det nye anlegget oppå det gamle, sier Evenseth i Fagne.

I dette prosjektet gjør Fagne mest mulig i egen regi, men legging av sjøkabler er satt ut til Seaworks Kabel. Vassbakk & Stol står får grunnarbeidet.

Sikrer strøm til næring og grønn omstilling

De nye kablene skal etter planen idriftsettes sommeren 2024 og har en levetid på cirka 40 år. Disse skal i første omgang driftes på 66 kV, tilsvarende dagens effekt, men er tilrettelagt for 132 kV for å ivareta langsiktig samfunnsutvikling på Bømlo.

– Prosjektet tilrettelegger for fremtidig næringsutvikling og generell elektrifisering. Det er mye som etter hvert skal over på fornybar energi, som ferjer, oppdrett og fiskeforedling, sier prosjektlederen.