Ny sjøkabel Stord-Bømlo

Sjøkablene som forsyner Bømlo kommune med strøm har nådd sin levetid. For å styrke forsyningssikkerheten og overføringskapasiteten til øya, bygges det i perioden 2023 – 2024 bygges nye sjøkabler over Stokksundet mellom Bømlo og Stord.

Om prosjektet

Dagens sjøkabler over Stokksundet er i dag en viktig forbindelse til øykommunen Bømlo, med sine 12.000 innbyggere. Sjøkablene har en alder på 40 og 50 år, som er nærmere teknisk levetid for denne type kabel. Disse erstattes nå med to nye kabelsystem, som blir en del av kraftledningsforbindelsen med 66 kV spenning mellom Stord og Ekornsæter transformatorstasjoner. Kablene er tilrettelagt for fremtidig oppgradering til 132 kV spenningsnivå. Dette er et viktig prosjekt som vil styrke energiforsyningen og tilrettelegge for det økende energibehovet i Bømlo kommune.

De 1,5 kilometer lange sjøkablene installeres ved hjelp av kabelskip høsten 2023. Etterpå trekkes kablene opp i solide stålmaster og kobles til luftlinjen på begge sider av sundet. Av sikkerhetsmessige årsaker legges sjøkablene i to ulike traséer, men kommer i land på samme sted på Bømlo-siden.

Sjøbunnskartlegging ble utført i prosjekteringsfasen. Ved hjelp av ny teknologi har det vært mulig å finne traséer som er bedre egnet enn den eksisterende med hensyn til terreng, korallforekomster, generelt naturmangfold og fornminner m.m..

Prosjektet utføres i regi av Fagne, med bistand fra erfarne entreprenører, som blant annet Vassbakk & Stol.

Kart med kabeltraseer over Stokksundet

Fremdrift

  • Sjøkabler installert høsten 2023
  • Kabelmaster på Bømlo-siden ferdig bygd mai 2023
  • Oppstart grunn- og betongarbeid januar 2023
  • Godkjent revidert konsesjon: 24.05.2022
  • Konsesjon gitt av NVE 23.03.2021

Relevante dokumenter

Relevante nyheter

  • Styrker strømforsyningen til Bømlo

    Nye undersjøiske kabler skal ivareta forsyningssikkerheten og det økende kraftbehovet til øykommunen Bømlo.

    Les mer
Se alle nyheter