Kjørebaner og fortau blir stengt i Karmsundgata som følge av legging av ny kraftkabel.

Arbeid påvirker trafikken i Karmsundgata

Resten av 2024 vil trafikken i Karmsundgata i Haugesund være påvirket av arbeid i forbindelse med legging av en ny og kraftigere kabel.

Våren 2024 fortsatte arbeidet med å skifte ut og forsterke en 2,7 kilometer lang jordkabel mellom Hemmingstad og Flotmyr transformatorstasjoner i Haugesund kommune.

Første halvdel av prosjektet ble fullført i forbindelse med utvidelsen av Karmsundgata mellom 2021 og 2023. Da ble det lagt kabel fra Hemmingstad (opelkrysset) til Storasundkrysset i gata. Nå fortsetter arbeidet fra rett nord i Storasundgata og frem til Flotmyr transformatorstasjon.

Kabelen vil ha større kapasitet enn eksisterende kabel fra 60-tallet, og vil ruste Haugesund for framtidens kraftbehov.

– Økt behov for kraft

Det skal legges rør og kabler for distribusjonsnettet og fibernettet. RISA gjennomfører gravearbeidet på vegne av nettselskapet Fagne. Den nye kabelen skal i hovedsak legges i grøftekanten til eksisterende bilveier og gang- og sykkelfelt i Karmsundgata.

I årene som kommer er det ventet et økt behov for kraft i Haugesund. Kabelen er avgjørende for at byen får strøm.

I slutten av april 2024 ble en fil og fortau stengt ved Flotmyr i forbindelse med arbeidet.

– Kabelen blir en viktig forbindelse i regionalnettet i Haugesund. Dette gjør at vi kan overføre mer kraft, samt at det sikrer strømforsyningen da dagens kabler begynner å nå sin tekniske levetid, sier Einar Kirkhus Nilsen, prosjektleder i Fagne.

Ber folk vise hensyn

Arbeidet skal etter planen vare ut 2024. Både myke og harde trafikanter i Karmsundgata vil bli påvirket av gravearbeidet.

– Vi ber bilister og gående vise hensyn til arbeidet som pågår og følge skilting langs Karmsundgata, sier Kirkhus.

Viktig informasjon om hvordan arbeidet vil påvirke gata:

  • Det blir smalere vei langs hele traseen. I perioden kan filer måtte stenges, og da blir det gjennomført manuell dirigering. Dette vil bli informert om via skilting.
  • Myke trafikanter vil måtte benytte andre traseer som blir skiltet.
  • Det kan forekomme nattarbeid. Dette blir det orientert om via SMS.
  • Det blir tung sikring av arbeidet langs hele traseen. Brukere må likevel lese skilt som blir satt opp langs trassene og forholde seg til disse.
  • Arbeidet kan påvirke kollektivtrafikkbrukere i området. Ved endringer av for eksempel busslommer, vil det komme informasjon om dette.