Nå starter trinn to for nettselskapets største linjeryddingsprosjekt

I fjor begynte Fagne med en omfattende skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer i en rekke kommuner i vår region. Arbeidet påvirker flere tusen grunneiere, men er viktig for å sikre strømforsyningen og el-sikkerheten. Nå starter trinn to av prosjektet.

– Når trær og busker kommer i kontakt med strømnettet kan det føre til slitasje på linjene og strømbrudd. Rundt 25 prosent av alle strømbrudd er forårsaket av dette. For å forebygge strømbrudd og en eventuell fare for personsikkerheten, må vi fjerne vegetasjonen der linjene går med jevne mellomrom, forteller prosjektleder Erling Skåre i Fagne.

Skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer

I en periode på tre år skal Fagne gjennomføre sitt største linjeryddingsprosjekt i nettselskapets historie. Oppstart for prosjektet var i kommunene Karmøy, Bokn og Haugesund i fjor, så fortsatte nettselskapet med rydding av vegetasjonen i Suldal, Sauda og Vikedal.

Høsten 2023 er det oppstart på andre delen av prosjektet. Da skal Fagne begynne med linjeryddingen i Åkrafjorden og Skånevik, før kommunene Vindafjord og Tysvær står for tur. Våren 2024 vil nettselskapet avslutte prosjektet i Sveio, Stord og Fitjar. Arbeidet er planlagt ferdig innen utgangen av 2024.

– Dette er et svært viktig prosjekt for vår region og vil sikre at vi får en enhetlig ryddestatus på alle linjer, sier Skåre. For å gjennomføre arbeidet har Fagne inngått en avtale med entreprenøren Norsk Skogrydding A/S. Firmaet har god kompetanse og lang erfaring på område. De vil også bruke batteridrevne motorsager i deler av prosjektet, noe som Fagne har vektlagt i utvalget av egnet entreprenør.

Flere tusen grunneiere blir berørt av prosjektet

Fagne har allerede sendt ut et varselbrev til alle berørte kunder/grunneiere. I dette brevet finner grunneierne mer informasjon om bl.a. planlagt ryddeareal. I tillegg vil entreprenøren ta kontakt med aktuelle grunneiere via SMS eller e-post ved hjelp av varslingsregisteret «Varsling 24», etter hvert som det nærmer seg oppstart på den enkelte sin eiendom.

Hva betyr dette for den enkelte grunneieren?

– Det er Fagne sitt ansvar å skjære ned trær og busker langs kraftlinjene, men vi har ikke mulighet til å fjerne den nedkappete vegetasjonen. Her følger nettselskapet gjeldene regelverk og REN sine retningslinjer for linjerydding, forklarer prosjektlederen.

REN sine retningslinjer for linjerydding

I områder som er definert som utmark blir nyttbart virke kvistet og lagt igjen i traseen. Dyrket mark, bekker, stier, grøfter, veier og området rundt gjerder vil holdes fri for nedkappet vegetasjon.

I hager, parkområder og inntil hus og hage vil greiner og nyttbart virke, altså ved og tømmer, bli kvistet og kappet i håndterbare lengder og samlet på egnet sted. Plasseringen kan bli avtalt når entreprenøren tar kontakt før oppstart av arbeidet. Også i beiteareal vil greiner ryddes sammen i hauger, og nyttbart virke skal ligge for seg.

– Dersom det finnes prydtrær, frukttrær eller andre forhold som entreprenøren skal ta hensyn til, ber vi grunneierne om å gå i dialog med entreprenøren for å gjøre en nærmere avtale, sier Skåre.

Har du spørsmål?

Ved praktiske spørsmål, f.eks. rundt tilkomst, opprydding eller hensyn til dyr på beite, ta kontakt med entreprenør Norsk Skogrydding:
Ivan Kaldheim, tlf. 958 88 965 eller Jon Eskevik, tlf. 952 21 704

Spørsmål rundt rettigheter eller avtaleverk kan rettes til prosjektlederen i Fagne:
Erling Skåre, Erling.Skare@fagne.no, tlf. 452 84 822