Hva om prisen er veldig høy i noen timer?

Fra 1. september 2023 får du støtte for det strømmen faktisk koster den timen du forbruker den. Timebasert strømstøtte vil i de fleste tilfeller gi høyere utbetalinger enn med månedssnitt. Hvor mye mer vil avhenge av husholdningenes forbruk, hvordan prisene utvikler seg og hvor store variasjoner det blir i prisene innad i måneden.

Les mer

Trenger jeg å gi beskjed til nettselskapet eller strømleverandøren for å få strømstøtte?

Du trenger ikke søke om å få utbetalt strømstøtte. Støtten utbetales av ditt nettselskap og trekkes automatisk fra den månedlige nettleiefakturaen din, uavhengig av hvilken strømleverandør og strømavtale du har. Fagne etterfakturerer nettleien. Dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløpet. For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et […]

Les mer

Hvor kan jeg se hva jeg får i støtte?

Dette kan du se på fakturaen fra oss. Hvor mye du får i strømstøtte står spesifisert på en egen fakturalinje som heter «Kompensasjon Staten». Du kan se fakturaene dine ved å logge deg inn på Min side.

Les mer

Dersom jeg får penger utbetalt, når kommer disse inn på min konto?

Dersom kompensasjonsbeløpet overstiger det du skal betale i nettleie, vil du få utbetalt restbeløpet. Beløpet vil bli utbetalt rundt samme tidspunkt som forfallsdatoen på fakturaen. For at vi skal kunne gjennomføre utbetalingen av et eventuelt restbeløp, må du registrere kontonummeret som skal benyttes ved å logge inn på Min side og følge instruksjonene der.

Les mer

Jeg har en fastprisavtale, får jeg likevel strømstøtte?

Du får utbetalt strømstøtte selv om du har en fastprisavtale. Strømstøtten er uavhengig av strømleverandør og strømavtale.

Les mer

Jeg bruker mer enn 5 000 kWh i måneden, hva skjer med forbruket over 5 000 kWh?

Du får utbetalt støtte for forbruk opp til 5 000 kWh per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert i henhold til dagens ordning.

Les mer

Dekkes strømutgiftene for hytta?

Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger. Ved tvil skal man legge informasjon som fremgår av matrikkelen til grunn. Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket. Kunder som bor fast i fritidsbolig har rett på støtte dersom de kan vise til enten midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål, eller […]

Les mer

Hva om man eier to boliger? Dekkes begge eller kun den ene?

Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge. Det samme gjelder om du eier flere enn to boliger.

Les mer

Trenger man en AMS-måler for å motta strømstøtte?

Nei, kunder uten AMS-måler vil få utbetalt strømstøtte basert på det samme forbruket som blir brukt for å fakturere deg for nettleie og strøm i den gjeldende måneden.

Les mer

Jeg bor i et borettslag som har en felles strømmåler som registrerer forbruk. Vil jeg få kompensasjon?

Ja, boligselskapene vil også få utbetalt strømstøtte. Her kan du lese mer om det som gjelder for borettslag, boligsameier og boligaksjeselskap.

Les mer