Enova gir rekordsum til prosjekt for bedre utnyttelse av strømnettet

Nettselskapet Fagne går sammen med åtte andre av landets største nettselskaper om et fremtidsrettet prosjekt for å utnytte strømnettet bedre. Enova har bevilget 100 millioner kroner til forskningsprosjektet «Euroflex». Det er første gang Enova gir en så stor sum til et prosjekt som skal bidra til bedre utnyttelse av strømnettet.

Skal møte behovet for mer kraft

– Fagne som nettselskap står overfor en stor oppgave når vi på kort tid skal bygge ut og
forsterke nettet vårt. Vi ser alltid på alternative løsninger for å møte behovet for mer kraft,
forteller direktør i Fagne, Kristoffer Vannes.

Euroflex skal utforske teknologiske løsninger og forretningsmodeller for hvordan vi bedre kan
utnytte ledig kapasitet i strømnettet. Målet er å få mest mulig ut av eksisterende strømnett,
samt redusere eller utsette det fremtidige behovet for å bygge nytt.

Euroflex utvikler en kommersiell markedsplass for handel med forbrukerfleksibilitet i strømnettet. I perioder når strømnettet er i ferd med å gå fullt i et område, får strømkunder betalt for å kutte i eget strømforbruk. På den måten bidrar de til å balansere strømnettet og sikrer en best mulig utnyttelse av kapasiteten i nettet. Handel med forbrukerfleksibilitet bidrar til et mer bærekraftig kraftsystem som kan møte et voksende behov for fornybar kraft.

En større del av forbruket må i fremtiden tilpasse seg til produksjonen. Hos strømkundene kan man frigjøre betydelige mengder fleksibilitet ved å utvikle ny teknologi for fjernstyring av større eller aggregerte forbrukerlaster i sanntid. Undersøkelser i Europa viser at det til enhver tid er innelåst 5 – 10 prosent forbrukerfleksibilitet i nettet.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet og hvordan du kan delta, sjekk denne lenken.

Belyser reservekapasiteten i strømnettet

Euroflex gir større muligheter for kunder til å utvide eksisterende næring eller bygge nytt
raskere.

– Vi får mer sanntidsdata fra strømnettet. Med maskinlæring og KI har vi i dag større
fremtidsinnsikt til å forutse hvor de største belastningene i strømnettet blir. Med denne
innsikten får vi kartlagt hvor det finnes reservekapasitet. På denne måten kan vi opprette en
markedsplass for handel av overskuddskraft, og utnytte nettkapasiteten bedre, sier Vannes.

Kommersielt marked for handel av fleksibilitet

Idéen er å etablere et kommersielt marked for handel av fleksibilitet. Gjennom prosjektet skal
Fagne betale kunder for å koble ut deler av strømforbruket sitt når de trenger å frigjøre plass
i strømnettet. Dermed kan strømkundene som deltar, få redusert strømregningen sin.

Bevilget 464 millioner i 2023

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippsamfunnet. Enova yter økonomisk støtte til
investering og utvikling av ny, grønn teknologi. Euroflex er det hittil største
fleksibilitetsprosjektet Enova har gitt bidrag til. I 2023 støttet Enova 32 prosjekter for bedre
utnyttelse av strømnettet.

Nettselskapene i Euroflex-prosjektet er BKK, Tensio, Lede, Linja, Fagne, Norgesnett, Glitre
Nett og Elvia. I sum leverer nettselskapene strøm til to tredjedeler av Norges strømkunder.
Andre deltakere er Statnett, Å Energi Fleksibilitet, Elhub, Elbits, markedsplassen Nodes og
Baseline Energy.

Kontaktinformasjon

Asbjørn Tverdal, prosjektdirektør IKT og teknologi Fagne AS
Mobil: 975 56 078
e-post: asbjorn.tverdal@fagne.no