Geomatikks Ledningsportal

Fra 01.06.2024 overtar Geomatikk AS ansvar for filkontroll og godkjenning alle innmålingsfiler og bilder av grøft på vegne av Fagne.

Geomatikk skal godkjenne

  • Alle innmålingsfiler
  • Bilder av grøft og dokumentasjon/samsvarserklæring grøft fra entreprenør
  • Innmålingsfiler utført av internt personell i Fagne

Relevante lenker

Last ned Veileder til Ledningsportalen

Hvordan vil dette foregå?

Geomatikk AS vil kontrollere mottatte innmålingsfiler og bilder opp mot krav i ledningsregistreringsforskriften og Fagne AS sin spesifikasjon. Når disse er kontrollert og godkjent vil de bli gjort tilgjengelige for nedlasting for Fagne AS via Ledningsportalen.

Dersom innmålingsfiler eller bilder ikke ivaretar krav i ledningsregistreringsforskriften eller Fagne AS sin spesifikasjon, vil Geomatikk avvise disse og kontakte entreprenør for ny innsending av innmålingsfil/bilder.

All dokumentasjon, innmålingsfiler og bilder av grøft skal registreres via Geomatikk sin Ledningsportal slik veiledning/beskrivelse på vår hjemmeside viser.