Invitasjon: Presenterer fremtidsplaner for strømnettet i regionen

Statnett og Fagne inviterer til dialogmøte i Haugesund den 1. desember om utviklingen av transmisjons- og regionalnettet.

Det grønne skiftet gir stor økning i kraftforbruket. Haugalandet og Bergensområdet er regioner med høyt forbruk og sterk forbruksvekst. Både Fagne og Statnett får stadig flere henvendelser fra ny industri som ønsker å knytte seg til strømnettet, samt fra etablerte aktører som ønsker å elektrifisere virksomheten.
For å imøtekomme etterspørselen og fremtidig behov, trengs et betydelig løft i kapasiteten i både transmisjons- og regionalnettet.

I samarbeid med Fagne og BKK har Statnett laget en områdeplan for Haugalandet og Bergensområdet som skal sørge for helhetlig og fremtidsrettet planlegging av strømnettet i dette området.

Områdeplanen presenteres av Statnett på et dialogmøte i Haugesund torsdag 1.desember. Fagne vil samtidig gi et innblikk i forbruksutviklingen og utviklingen av regionalnettet i vårt konsesjonsområde.

Møtet er åpent for alle, men krever påmelding

Tid: 1. desember kl 10.30-13.15
Sted: Haugesund, Fagnes hovedkontor (Haukelivegen 25)

Du kan lese mer om områdeplaner på Statnett sine nettsider.

PROGRAM
10:30Registrering og kaffe/matbit
11:00 – 11:15Velkommen/Innledning
11:15 – 11:45Områdeplan Bergensområdet og Haugalandet v/Elisabeth Vike Vardheim,  Statnett
11:45 – 12:00Spørsmål/kommentarer
12:00 – 12:30Forbruksutvikling og regional nettutvikling v/Vegard Holmefjord, Fagne
12:30 – 13.00Spørsmål/kommentarer
13:00 – 13.15Avslutning/oppsummering