Kristoffer Vannes

Kristoffer Vannes ansatt som direktør i Fagne AS

Kristoffer Vannes som frem til i dag har vært konstituert direktør i nettselskapet Fagne AS, er nå fast ansatt i stillingen.

Kristoffer Vannes har lang ledererfaring fra energisektoren. Etter ingeniørhøgskolen jobbet han som planleggings- og driftsingeniør. Han var daglig leder i Skånevik Ølen Kraftlag fra 1993 og frem til september 2017.

Da Skånevik Ølen Kraftlag ble en del av Haugaland Kraft-konsernet i september 2017, gikk Vannes over til stillingen som assisterende direktør i konsernets nettselskap. Siden mai 2023 har han vært konstituert direktør i Fagne.

– Vi i styret er veldig glad for at Kristoffer Vannes har takket ja til stillingen som direktør for Fagne. Styret har vært opptatt av kompetanse på strømnett og gjennomføringsevne ved valget av ny direktør. Med sin lange ledererfaring og solide bakgrunn er vi sikker på at Kristoffer er rett person til å videreutvikle nettselskapet i det grønne skifte vi står i, sier styreleder i Fagne, John Harald Jakobsen.

– Vi skal rigge strømnettet for en betydelig forbruksvekst frem mot 2050. Regionen vår har ypperlige forutsetninger for å være en spydspiss i et historisk, nasjonalt grønt industriløft. Under Kristoffers lederskap skal Fagne legge til rette for en omfattende satsing på elektrifisering og bærekraftig verdiskaping, sier Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft.

For mer informasjon eller kommentarer

John Harald Jakobsen, styreleder Fagne AS
mobil: 982 37 225, john.h.jakobsen@hkraft.no

Pablo Barrera, konsernsjef Haugaland Kraft AS
mobil: 404 69 034, pablo.barrera@hkraft.no

Siste nyheter

 • Kristoffer Vannes

  Kristoffer Vannes ansatt som direktør i Fagne AS

  Kristoffer Vannes som frem til i dag har vært konstituert direktør i nettselskapet Fagne AS, er nå fast ansatt i stillingen.

  Les mer
 • Nå starter trinn to for nettselskapets største linjeryddingsprosjekt

  I fjor begynte Fagne med en omfattende skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer i en rekke kommuner i vår region. Arbeidet påvirker flere tusen grunneiere, men er viktig for å sikre strømforsyningen og el-sikkerheten. Nå starter trinn to av prosjektet.

  Les mer
 • Nå endres strømstøtten

  Fra og med 1. september er det timeprisen på strøm som avgjør hvor mye du får i strømstøtte. Strømstøtten slår inn når timeprisen overstiger 70 øre per kWh for strømforbruk inntil 5 000 kWh per måned. Støttegraden vil fortsatt være på 90 prosent. Ordningen gjelder ut 2024.  

  Les mer
Se alle nyheter