Planlegg trefelling og meld fra hvor du graver!

Skal du ut og jobbe i hagen i påsken? Husk å gi beskjed til nettselskapet på forhånd dersom du skal felle trær eller grave i nærheten av strømførende linjer og kabler. Det er heller ingen skam å be kvalifiserte fagfolk om hjelp.

Kanskje skal du kvitte deg med et gammelt tre som sperrer for vårsolen, bygge garasje til den nye elbilen eller sette opp en ny levegg? Selv om det klør i grønne fingre og rasler i spikerbeltet, bør du forsikre deg om at arbeidet skjer i god avstand til luftlinjer. Du bør også ha kontroll på hva som skjuler seg av kabler i bakken. Kontakt med strømførende kabler eller luftlinjer er livsfarlig, både for deg og omgivelsene dine.

Er du i tvil, bør du alltid ta kontakt med oss før du setter i gang.

Bilde av mann som driver med trefelling
Når du skal felle trær i hagen, må du passe på at det skjer på trygg avstand til strømførende linjer. Vi anbefaler deg å bruke profesjonell hjelp.

Fare for liv og helse

I løpet av de siste årene har Fagne registrert 170 skader på våre nettanlegg, som i hovedsak skyldes trefelling eller graving. Ofte er dette arbeid i regi av privatpersoner som ikke har vært bevisst risikoen ved å komme borti kabler eller linjer i området.

I tillegg til at skader på nettanlegg utgjør en stor fare for liv og helse, risikerer man også å bli stilt økonomisk ansvarlig for kostnader som nettselskapet påføres i forbindelse med skaden. Ved strømbrudd kan kostnadene være store. Det samme gjelder dersom strømførende anlegg eller bygninger må flyttes eller rives som følge av byggearbeidet du har gjort.

Her kan du lese mer om minsteavstand til elektriske anlegg i forbindelse med byggearbeid.

Husk (gratis!) kabelpåvisning ved graving

Vi minner om at kabelpåvisning er gratis og pålagt for alle som skal utføre gravearbeid i bakken. Du kan lese mer om kabelpåvisning her. Merk at Geomatikk som leverer tjenesten har egne priser for hurtigbehandling.

I visse tilfeller kreves det også en «nær-ved-avtale» med nettselskapet. Dette er tilfellet for arbeid som skal skje:

  • nærmere enn 3 meter (6 meter ved sprenging) fra en høyspenningskabel i bakken
  • nærmere enn 30 meter fra en høyspenningslinje i luft

Har du linjer, stolper, kabelskap eller nettstasjoner i eller inntil hagen din, minner vi om at du også er ansvarlig for å beskjære vegetasjonen rundt, slik at vi lett kommer til når vi skal rette feil ved strømbrudd eller utføre vedlikehold. Hvis du er usikker på om vegetasjonen i hagen din er kommet for nær strømnettet, kontakter du oss. Du kan lese mer om beskjæring og trefelling her.

Ved uhell – gi oss beskjed!

Dersom uhellet er ute, ringer du umiddelbart vår døgnåpne driftssentral på telefon 987 05 271, slik at vi får sendt ut våre fagfolk til å se på saken og forhindre ytterligere skader på personer eller omgivelser. Du må aldri ta på strømlinjer som ligger på bakken eller avgravde kabler. Hold avstand og pass på at heller ingen andre kommer borti inntil våre folk er på plass.

Har du påbegynt et arbeid og blir usikker underveis, så husk – det er ingen skam å snu!

Med ønske om en trygg påske.