Setter i gang det største linjeryddingsprosjektet i nettselskapets historie

Denne våren begynner Fagne med en omfattende skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer i en rekke kommuner i vår region. Dette arbeidet vil påvirke flere tusen grunneiere, men er viktig for å sikre strømforsyningen og el-sikkerheten.

– Når trær og busker kommer i kontakt med strømnettet kan det føre til slitasje på linjene og strømbrudd. Rundt 25 prosent av alle strømbrudd er forårsaket av dette. For å forebygge strømbrudd og en eventuell fare for personsikkerheten, må vi fjerne vegetasjonen der linjene går med jevne mellomrom, forteller prosjektleder Erling Skåre i Fagne.

Skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer

I en periode på to år skal nettselskapet nå gjennomføre sitt største linjeryddingsprosjekt i selskapets historie. Oppstart for prosjektet blir i kommunene Karmøy, Bokn og Haugesund i første halvår av 2022, til høsten fortsetter rydding av vegetasjonen i Suldal, Sauda og Vikedal. Våren 2023 står Sveio, Stord, Fitjar og Fjelberg på planen, og høsten 2023 skal ryddearbeidene avsluttes i Tysvær, Vindafjord, Skånevik og Åkrafjorden.

– Dette er et svært viktig prosjekt for vår region og vil sikre at vi får en enhetlig ryddestatus på alle linjer, sier Skåre. For å gjennomføre arbeidet som skal gjøres i år har Fagne inngått en avtale med entreprenøren Norsk Skogrydding A/S. Firmaet har god kompetanse og lang erfaring på område. De vil også bruke batteridrevne motorsager i store deler av prosjektet, noe som Fagne har vektlagt i utvalget av egnet entreprenør.

Flere tusen grunneiere blir berørt av prosjektet

Fagne vil sende ut et varselbrev til alle berørte kunder/grunneiere i løpet av februar. Her vil grunneierne finne mer informasjon om bl.a. planlagt ryddeareal. I tillegg vil entreprenøren ta kontakt med aktuelle grunneiere på telefon etter hvert som det nærmer seg oppstart på den enkelte sin eiendom.

Hva betyr dette for den enkelte grunneieren?

– Det er Fagne sitt ansvar å skjære ned trær og busker langs kraftlinjene, men vi har ikke mulighet til å fjerne den nedkappete vegetasjonen. Her følger nettselskapet gjeldene regelverk og REN sine retningslinjer for linjerydding, forklarer prosjektlederen.

REN sine retningslinjer for linjerydding

I områder som er definert som utmark blir nyttbart virke kvistet og lagt igjen i traseen. Dyrket mark, bekker, stier, grøfter, veier og området rundt gjerder vil holdes fri for nedkappet vegetasjon.

I hager, parkområder og inntil hus og hage vil greiner og nyttbart virke, altså ved og tømmer, bli kvistet og kappet i håndterbare lengder og samlet på egnet sted. Plasseringen kan bli avtalt når entreprenøren tar kontakt før oppstart av arbeidet. Også i beiteareal vil greiner ryddes sammen i hauger, og nyttbart virke skal ligge for seg.

– Dersom det finnes prydtrær, frukttrær eller andre forhold som entreprenøren skal ta hensyn til, ber vi grunneierne om å gå i dialog med entreprenøren for å gjøre en nærmere avtale, sier Skåre.

Har du spørsmål?

Ved praktiske spørsmål, f.eks. rundt tilkomst, opprydding eller hensyn til dyr på beite, ta kontakt med entreprenør Norsk Skogrydding:
Ivan Kaldheim, tlf. 958 88 965
Sigve Håland, tlf. 917 26 927

Spørsmål rundt rettigheter eller avtaleverk kan rettes til prosjektlederen i Fagne:
Erling Skåre, Erling.Skare@fagne.no, tlf. 452 84 822

Siste nyheter

 • Nye nettleietariffer fra 1. juli 2022

  Hvordan de nye nettleieprisene fra 1. juli 2022 slår ut for deg, avhenger blant annet av hvor mye strøm du bruker på én gang og når strømforbruket ditt er på det høyeste. Her finner du detaljert informasjon om de nye prisene.

  Les mer
 • Slik kan du spare penger på nettleien

  Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå kan du også spare penger når du jevner ut forbruket ditt og unngår forbrukstopper.

  Les mer
 • Regjeringen justerer innføringen av ny nettleiemodell

  Med den nye nettleiemodellen kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket ditt gjennom døgnet.

  Les mer
Se alle nyheter