Setter i gang det største linjeryddingsprosjektet i nettselskapets historie

Denne våren begynner Fagne med en omfattende skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer i en rekke kommuner i vår region. Dette arbeidet vil påvirke flere tusen grunneiere, men er viktig for å sikre strømforsyningen og el-sikkerheten.

– Når trær og busker kommer i kontakt med strømnettet kan det føre til slitasje på linjene og strømbrudd. Rundt 25 prosent av alle strømbrudd er forårsaket av dette. For å forebygge strømbrudd og en eventuell fare for personsikkerheten, må vi fjerne vegetasjonen der linjene går med jevne mellomrom, forteller prosjektleder Erling Skåre i Fagne.

Skogrydding langs 850 kilometer med høyspenningslinjer

I en periode på to år skal nettselskapet nå gjennomføre sitt største linjeryddingsprosjekt i selskapets historie. Oppstart for prosjektet blir i kommunene Karmøy, Bokn og Haugesund i første halvår av 2022, til høsten fortsetter rydding av vegetasjonen i Suldal, Sauda og Vikedal. Våren 2023 står Sveio, Stord, Fitjar og Fjelberg på planen, og høsten 2023 skal ryddearbeidene avsluttes i Tysvær, Vindafjord, Skånevik og Åkrafjorden.

– Dette er et svært viktig prosjekt for vår region og vil sikre at vi får en enhetlig ryddestatus på alle linjer, sier Skåre. For å gjennomføre arbeidet som skal gjøres i år har Fagne inngått en avtale med entreprenøren Norsk Skogrydding A/S. Firmaet har god kompetanse og lang erfaring på område. De vil også bruke batteridrevne motorsager i store deler av prosjektet, noe som Fagne har vektlagt i utvalget av egnet entreprenør.

Flere tusen grunneiere blir berørt av prosjektet

Fagne vil sende ut et varselbrev til alle berørte kunder/grunneiere i løpet av februar. Her vil grunneierne finne mer informasjon om bl.a. planlagt ryddeareal. I tillegg vil entreprenøren ta kontakt med aktuelle grunneiere på telefon etter hvert som det nærmer seg oppstart på den enkelte sin eiendom.

Hva betyr dette for den enkelte grunneieren?

– Det er Fagne sitt ansvar å skjære ned trær og busker langs kraftlinjene, men vi har ikke mulighet til å fjerne den nedkappete vegetasjonen. Her følger nettselskapet gjeldene regelverk og REN sine retningslinjer for linjerydding, forklarer prosjektlederen.

REN sine retningslinjer for linjerydding

I områder som er definert som utmark blir nyttbart virke kvistet og lagt igjen i traseen. Dyrket mark, bekker, stier, grøfter, veier og området rundt gjerder vil holdes fri for nedkappet vegetasjon.

I hager, parkområder og inntil hus og hage vil greiner og nyttbart virke, altså ved og tømmer, bli kvistet og kappet i håndterbare lengder og samlet på egnet sted. Plasseringen kan bli avtalt når entreprenøren tar kontakt før oppstart av arbeidet. Også i beiteareal vil greiner ryddes sammen i hauger, og nyttbart virke skal ligge for seg.

– Dersom det finnes prydtrær, frukttrær eller andre forhold som entreprenøren skal ta hensyn til, ber vi grunneierne om å gå i dialog med entreprenøren for å gjøre en nærmere avtale, sier Skåre.

Har du spørsmål?

Ved praktiske spørsmål, f.eks. rundt tilkomst, opprydding eller hensyn til dyr på beite, ta kontakt med entreprenør Norsk Skogrydding:
Ivan Kaldheim, tlf. 958 88 965
Sigve Håland, tlf. 917 26 927

Spørsmål rundt rettigheter eller avtaleverk kan rettes til prosjektlederen i Fagne:
Erling Skåre, Erling.Skare@fagne.no, tlf. 452 84 822