Teknisk svikt i sakssystemet vårt

I forbindelse med en oppgradering av sakssystemet vårt, er det blitt sendt ut e-post med emnefeltet “Din sak registrert hos Fagne er oppdatert”. 

Disse e-postene kan du se bort i fra. Feilen skyldes teknisk svikt i forbindelse med testing av vårt nye system som for tiden er under utvikling. 

Vi beklager det inntrufne. Vår systemleverandør forsikrer oss om at dette ikke skal skje igjen.

Med ønske om en fin og teknisk vellykket helg.

Fagne