Fjernvarmekunder omfattes ikke av strømstøtteordningen

Kunder med fjernvarme har fått feilaktig fratrekk på fakturaen for desember.

Fagne har fått tilbakemelding fra NVE ved Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) om at vår tidligere tolkning av støtte til fjernvarme er feil, og at kunder som har fjernvarme dermed urettmessig har mottatt statens kompensasjon for høye strømpriser i desember.

Utbetalt kompensasjonsbeløp må tilbakebetales

Fagne beklager at utbetalt kompensasjonsbeløp for desember må betales tilbake til oss. Fratrekket som fjernvarmekunder har fått utbetalt på fakturaen sin for desember vil legges til som en egen linje på fakturaen for januar. Beløpet vil merkes med «Kompensasjon staten».

Fakturaen for januar blir sendt ut innen en av de nærmeste dagene.

Du finner mer informasjon på NVE sin nettside.

Har du spørsmål? Kontakt oss:

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.