Regjeringen justerer innføringen av ny nettleiemodell

Med den nye nettleiemodellen kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket ditt gjennom døgnet.

Etter et felles innspill fra flere nettselskaper og en rekke organisasjoner, som representerer forbrukere, miljøbevegelsen og næringslivet, har regjeringen nå besluttet hvordan den nye nettleiemodellen skal utformes.

– Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av overføringsnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for strømkundene, mindre naturinngrep og færre konflikter knyttet til nettutbygging, skriver olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

Hva betyr effektbasert nettleie?

Strømnettet vårt er dimensjonert for å kunne levere strøm i de timene av året vi har høyest forbruk. Når alle bruker strøm samtidig oppstår det forbrukstopper, og denne samtidige bruken kalles effektbruken.

De siste årene har effektbruken i Norge økt i takt med elektrifiseringen av samfunnet og utviklingen gjør at vi har behov for mer kapasitet i strømnettet.

Med den nye nettleiemodellen innfører regjeringen effektbaserte tariffer som skal bidra til å jevne ut strømforbruket, slik at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre og nettinvesteringene ikke blir større enn nødvendig.

For deg som nettkunde betyr det at du får større mulighet til å påvirke din egen nettleiefaktura ved å jevne ut strømforbruket ditt. Dette er bra for deg som nettkunde, og gjør oss bedre rustet til å lykkes med det grønne skiftet.

Slik vil nettleien din beregnes

Nettleien vil fortsatt består av tre deler som i dag, men det er noen forskjeller:

  • kapasitetsledd (tidligere fastledd)
  • energiledd
  • offentlige avgifter

Fastleddet, som nå er den faste summen du betaler hver måned for å få levert strøm, vil ikke lenger være et fast kronebeløp for hele året. Framover vil dette leddet omtales som kapasitetsledd, hvor de timene du brukte mest strøm samtidig forrige måned vil bestemme hvor dyrt kapasitetsleddet ditt blir denne måneden. Snittet av de høyeste forbrukstoppene dine vil bestemme hvor du havner i kapasitetstrappa og hva månedsbeløpet blir.

Energileddet er den delen av nettleien din som avhenger av hvor mange kilowattimer du bruker. I framtiden vil også tid på døgnet og når i uken du bruker strømmen spille inn, og da i all hovedsak dag, natt og helg.

Flere offentlige avgifter kreves inn via nettleien. Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie er offentlige avgifter.

Smart strømbruk skal belønnes

Med den nye nettleiemodellen kan du spare penger på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest. Nøkkelen er å fordele strømforbruket gjennom dagen. For eksempel bør du unngå å skru opp varmeovner, lade elbil, sette på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin samtidig. Varmtvannsberederen kan svært mange slå av på dagtid uten at man merker det. Dette er enkle og kostnadsbesparende grep.

Men flyttingen av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Det anbefales for eksempel ikke å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin om natten. Elbil kan du derimot trygt lade mens du sover, så lenge du bruker godkjent ladekontakt.

På Min side finner du oversikt over strømforbruket ditt og hvilke timer du har høyest forbruk.

Nettselskapenes inntekter vil ikke øke som følge av denne modellendringen, men på sikt vil endringen bidra til færre nettinvesteringer og dermed holde nettleien nede.

Den nye nettleiemodellen med effektbaserte tariffer trer i kraft fra 1. juli 2022.

Bakgrunn for endring av nettleiemodellen

I juni 2021 vedtok Olje- og energidepartementet (OED) nye forskriftskrav om hvordan nettleien for alle kunder i distribusjonsnettet skal utformes. De nye kravene skulle tre i kraft 1. januar 2022, men etter et vedtak 22. desember 2021 ble innføringen utsatt til 1. juli 2022.

Stridens kjerne har for mange vært Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sin anbefaling om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter. Nå har det kommet en justering i den opprinnelige forskriften, slik at inntekter fra energileddet likevel kan overgå 50 prosent av nettselskapets inntekter.

Den nye nettleien vil bli evaluert i løpet av 2024.