Geomatikks Ledningsportal

Fra 01.06.2024 overtar Geomatikk AS ansvar for filkontroll og godkjenning alle innmålingsfiler og bilder av grøft på vegne av Fagne.

Les mer

Veiledningsdokument for Elsmart

Etter ønske om bedre samhandling og informasjonsflyt, har vi utarbeidet et veiledningsdokument til hva som må og bør være med i en forhåndsmelding på Elsmart før den kan behandles. Dere finner veilederen her: Veiledningsdokument Håper dette vil forenkle innmeldingsprosessen. Veilederen finner man også igjen her: https://fagne.no/elinstallator/melde-installasjonsarbeid/

Les mer

Nytt år med godt samarbeid

I desember organiserte Nelfo installatørmøte, og inviterte samtidig Fagne til å fortelle litt om organisasjonen. I februar har Fagne invitert til et tilsvarende installatørmøte i Odda. Et av ønskene fra samtalene i etterkant var mer informasjon. Disse nyhetssidene er et første steg på veien mot bedre samhandling, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom oss. Her vil vi […]

Les mer