Fagne justerer nettleien fra 1. mars

Fra 1. mars 2024 økes nettleien med rundt 15 prosent. For en gjennomsnittlig husholdning vil nettleien øke i snitt med rundt 100 kroner i måneden. Hvor mye nettleien din totalt vil øke i kroner, avhenger av ditt forbruk.

Omtrent halvparten av nettleien består av offentlige avgifter som forbruksavgiften, Enova-avgiften og moms.

Hvorfor justeres nettleien?

Det er et samfunnsmessig behov for fornyelse og økt kapasitet i strømnettet. Fagne bygger nytt nett, oppgraderer eksisterende og tilrettelegger for ny industri, ladestasjoner, solcelleanlegg, næringsparker og boligfelt. I år skal Fagne investere mer enn 760 millioner kroner i strømnettet i regionen vår. Du kan lese mer om våre største prosjekter her.

Økte kostnader

I tillegg er det økte kostnader til transmisjonsnettet som Fagne må dekke gjennom nettleien. Transmisjonsnettet er eid av Statnett og består av de største overføringslinjene internt i Norge og til utlandet. Statnett har i 2024 gjeninnført fastleddet i forbrukstariffen for transmisjonsnettet.

Ikke justert nettleien siden 2022

Fagne har ikke justert nettleien siden 2022. Inntektene til nettselskapene er strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert enkelt nettselskap. Inntektsrammen gir føringer for hvor mye Fagne kan ta inn i nettleie. Den skal dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.

Legger til rette for økt aktivitet og arbeidsplasser

– Fagne investerer for å bygge fremtidens nett. Prosjektene vi jobber med vil styrke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten til regionen, og dermed legge til rette for økt aktivitet og arbeidsplasser. Styrking av regionalnettet i Odda, nye sjøkabler til Bømlo, og ny kraftlinje Ølen-Våg-Bratthammar er alle eksempler på dette. Vi elektrifiserer samfunnet, og sørger for at strømmen alltid kommer fram, uttaler direktør i Fagne, Kristoffer Vannes.

Spar penger ved å bruke strømmen smartere

Å sette seg inn i eget forbruk er smart. Jevner du ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi å sjekke dette på Min side. Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned bakover i tid. Klikk på «effektkurver» for å se dine forbrukstopper.

Her finner du noen gode råd på hvordan du kan spare penger på nettleien.

Få varsling på SMS eller e-post

I tillegg kan du be om å bli varslet via SMS eller e-post når du passerer en selvvalgt grenseverdi. Ønsker du for eksempel å holde deg på første trappetrinn i kapasitetsleddet, kan du bli varslet når du har brukt mer enn 5kW i løpet av en klokketime dagen før. Bestill varsling på Min side under «Varsling for døgnmakser».

Har du spørsmål?

Er det mer du lurer på, ta gjerne kontakt med oss.

Vårt kundesenter svarer på generelle henvendelser om nettleie, flytting av strømabonnement, faktura, strømmåler o.l.

Vår nye forespørselsportal er aktiv fra 5. april, og alle må lage en ny bruker i den nye portalen for å kunne sende forespørsler. Les mer her.

Du kan også logge inn på «Min side». Her kan du se ditt forbruk, dine fakturaunderlag, åpne HAN-porten, se målernummer/målepunkt-ID og du kan gi andre tilgang til ditt kundeforhold.

Ring 987 05 271

Mandag til fredag 08.00-15.30.