Ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær

Fagne bygger i perioden 2023-2027 ny kraftlinje fra Ølen via Våg til Bratthammar. Utskifting og forsterking av linja er viktig for å ivareta forsyningssikkerheten til Haugalandet på lang sikt.

Om prosjektet

De to eksisterende 66 kV linjene på strekningen skal skiftes ut. Den nye 132 kV linja skal i all hovedsak gå langs eksisterende trasé fra Ølen transformatorstasjon i Vindafjord via Våg transformatorstasjon til Bratthammar i Tysvær. Der kobles den sammen med eksisterende linjer videre mot Spanne transformatorstasjon. I tillegg til at to linjer blir til én, vil antallet master bli redusert fra 437 til 141.

Dagens linjer ble satt i drift på 1950-tallet og er teknisk utdaterte. Prosjektet er viktig for å styrke forsyningssikkerheten i området. Det er også nødvendig for å øke overføringskapasiteten på strekningen, blant annet på grunn av ny kraftproduksjon i Litledalen i Etne.

strømmaster på fjellet

Fremdrift

 • Godkjent revidert MTA-plan) april 2023
 • Oppstart byggefase første delstrekning (Ølen-Vatnedalsvatnet) februar 2023
 • Folkemøte i Vindafjord januar 2023
 • Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) godkjent av NVE mars 2022
 • Konsesjon gitt av NVE juni 2020
 • Åpent informasjonsmøte XX
 • Konsesjonssøknad lagt ut på høring XX

Relevante dokumenter

Siste nyheter

 • Planlegg trefelling og meld fra hvor du graver!

  Skal du ut og jobbe i hagen i påsken? Husk å gi beskjed til nettselskapet på forhånd dersom du skal felle trær eller grave i nærheten av strømførende linjer og kabler. Det er heller ingen skam å be kvalifiserte fagfolk om hjelp.

  Les mer
 • Varsler kraftig vind – fare for strømbrudd!

  Metrologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterk vind fredag 17. februar.

  Les mer
 • Odda i Ullensvang kommune

  Regjeringen gjør endringer i strømstøtteordningen

  Regjeringen la 15. februar frem forslag til endringer i strømstøtten til husholdningene. Strømstøtten skal nå beregnes time for time, husholdningene får mer hjelp om sommeren og ordningen utvides ut 2024.

  Les mer
Se alle nyheter