Teknisk svikt i sakssystemet vårt

I forbindelse med en oppgradering av sakssystemet vårt, er det blitt sendt ut e-post med emnefeltet “Din sak registrert hos Fagne er oppdatert”.  Disse e-postene kan du se bort i fra. Feilen skyldes teknisk svikt i forbindelse med testing av vårt nye system som for tiden er under utvikling.  Vi beklager det inntrufne. Vår systemleverandør […]

Les mer

Fagne justerer nettleien fra 1. mars

Fra 1. mars 2024 økes nettleien med rundt 15 prosent. For en gjennomsnittlig husholdning vil nettleien øke i snitt med rundt 100 kroner i måneden. Hvor mye nettleien din totalt vil øke i kroner, avhenger av ditt forbruk.

Les mer

Venter store snømengder

Det er ventet store snømengder de neste 24 timene i vårt område.

Les mer

Venter svært kraftige vindkast

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterk vind torsdag 21. desember.

Les mer

Skrur du av hovedsikringen når du drar hjem fra hytta?

Bruk heller hovedbryteren på AMS-måleren. Strømmen kobles dermed fra og strømforbruket blir korrekt registrert. I tillegg kan vi i Fagne fortsette å sikre deg god strømforsyning, oppdage feil og sende reparatører hvis det oppstår problemer. AMS-måleren oppdager både jordfeil og større variasjoner i spenningen.

Les mer

Planlegg trefelling og meld fra hvor du graver!

Skal du ut og jobbe i hagen i påsken? Husk å gi beskjed til nettselskapet på forhånd dersom du skal felle trær eller grave i nærheten av strømførende linjer og kabler. Det er heller ingen skam å be kvalifiserte fagfolk om hjelp.

Les mer

Varsler kraftig vind – fare for strømbrudd!

Metrologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for sterk vind fredag 17. februar.

Les mer
Kraftlinjer i Vindafjord.

Folkemøte om ny kraftlinje

Fagne inviterer til åpent møte den 5.januar om byggingen av ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær i perioden 2023-2027.

Les mer
Fagne bygger ny kraftlinje i Vindafjord og Tysvær. Traseen passerer Vatnedalsvatnet i Vindafjord.

Ny kraftlinje blir viktig for Haugalandet

I januar startar arbeidet med å byggja ei ny 36 kilometer lang kraftlinje i Vindafjord og Tysvær. Linja skal styrkja forsyningstryggleiken til Haugalandet på lang sikt.

Les mer

Nye nettleietariffer fra 1. juli 2022

Hvordan de nye nettleieprisene fra 1. juli 2022 slår ut for deg, avhenger blant annet av hvor mye strøm du bruker på én gang og når strømforbruket ditt er på det høyeste. Her finner du detaljert informasjon om de nye prisene.

Les mer