Ny portal for forespørsler

Fra fredag 5. april tar Fagne i bruk en ny forespørselsportal. Denne siden gir en kort introduksjon til hvordan du kommer i gang med den nye portalen.

Les mer

Teknisk svikt i sakssystemet vårt

I forbindelse med en oppgradering av sakssystemet vårt, er det blitt sendt ut e-post med emnefeltet “Din sak registrert hos Fagne er oppdatert”.  Disse e-postene kan du se bort i fra. Feilen skyldes teknisk svikt i forbindelse med testing av vårt nye system som for tiden er under utvikling.  Vi beklager det inntrufne. Vår systemleverandør […]

Les mer

Enova gir rekordsum til prosjekt for bedre utnyttelse av strømnettet

Nettselskapet Fagne går sammen med åtte andre av landets største nettselskaper om et fremtidsrettet prosjekt for å utnytte strømnettet bedre. Enova har bevilget 100 millioner kroner til forskningsprosjektet «Euroflex». Det er første gang Enova gir en så stor sum til et prosjekt som skal bidra til bedre utnyttelse av strømnettet.

Les mer

Nytt år med godt samarbeid

I desember organiserte Nelfo installatørmøte, og inviterte samtidig Fagne til å fortelle litt om organisasjonen. I februar har Fagne invitert til et tilsvarende installatørmøte i Odda. Et av ønskene fra samtalene i etterkant var mer informasjon. Disse nyhetssidene er et første steg på veien mot bedre samhandling, informasjonsflyt og kommunikasjon mellom oss. Her vil vi […]

Les mer

Nå endres strømstøtten

Fra og med 1. september er det timeprisen på strøm som avgjør hvor mye du får i strømstøtte. Strømstøtten slår inn når timeprisen overstiger 70 øre per kWh for strømforbruk inntil 5 000 kWh per måned. Støttegraden vil fortsatt være på 90 prosent. Ordningen gjelder ut 2024.  

Les mer

Skrur du av hovedsikringen når du drar hjem fra hytta?

Bruk heller hovedbryteren på AMS-måleren. Strømmen kobles dermed fra og strømforbruket blir korrekt registrert. I tillegg kan vi i Fagne fortsette å sikre deg god strømforsyning, oppdage feil og sende reparatører hvis det oppstår problemer. AMS-måleren oppdager både jordfeil og større variasjoner i spenningen.

Les mer